Tuesday, February 9, 2016

Bahan-bahan berkait dengan novel ini akan mula dimuat naik dari masa ke masa. Semoga dapat dimanfaatkan.

Thursday, November 10, 2011

LATAR TEMPAT DALAM NOVEL SUTERA DALAM LUKISAN

Antara latar tempat yang terdapat dalam novel Sutera Dalam Lukisan

1. Di tebing sungai

Bujei dihurung oleh agas-agas dan nyamuk yang semakin galak lewat petang ketika berada di tepi sungai.

2. Rumah Fatimah

Harun menyepak pelita minyak tanah sehingga menyebabkan kebakaran dan kematian Fatimah.

3. Rumah nenek

Bujei balik ke rumah neneknya setelah ditegur oleh Sidang Saman ketika dia berendam di dalam sungai.

4. Pangkal pokok

Bujei duduk bersandar di pangkal pokok sambil menunggu kanak-kanak sekolah yang lalu-lalang di situ sehingga akhirnya dia terlelap.

5. Pintu pagar sekolah

Bujei menghantar kanak-kanak sekolah sehingga ke pintu pagar sekolah sambil memesan mereka supaya belajar bersungguh-sungguh.

6. Kedai Pak Sulong

Bujei melewati Kedai Pak sulong untuk meraih simpati dan mengharapkan pelawaan daripada pelanggan di situ.

7. Rumah Mak Usu Bakyah

Same’ah dan Adila bertandang ke rumah Mak Usu Bakyah dan berbual-bual panjang sehingga larut malam.

8. Di pekan

Samsul membawa Bujei ke pekan untuk menggunting rambut,membeli radio,jam dan pakaian

9. Rumah ibu bapa Adila

Adila berbincang dengan ayahnya tentang masa depan dan pekerjaannya sebagai pensyarah ketika Adila balik ke rumah ibu bapanya di Kuala Lumpur

10. Rumah Sidang Saman

Adila tinggal bersama-sama keluarga Sidang Saman sementara menunggu dan membantu menjayakan majlis perkahwinan Same’ah yang akan berlangsung.

11. Rumah Mak Som

Bujei ke rumah Mak Som untuk mengambil upah mencuci motosikal Alias.

12. Di bawah pokok belimbing besi

Adilah menanti kedatangan Bujei di bawah pokok belimbing besi dalam pertemuan mereka yang pertama.

13. England

Adila pulang semula ke tanah air setelah melanjutkan pelajarannya di England.

14. Kedai gunting rambut di pekan

Bujei telah menggunting rambutnya di pekan dan berasa hairan apabila melihat dirinya di cermin yang sudah berubah.

Wednesday, May 4, 2011

VARIASI TEKNIK DALAM SDL

Plot :
* sesuatu yang menghubungkan antara peristiwa yang rapat pertaliannya dengan gerak laku luaran dan dalaman watak-watak dalam cerita.
* setiap peristiwa berlaku atas hukum sebab dan akibat.
* rentetan peristiwa yang berlaku dengan bersebab, dijalin menglibatkan konflik hingga cerita dileraikan.
* disusun mengikut kreativiti pengarang dan dirangka dengan teliti.
* cerita boleh dimulai oleh pengarang di mana-mana sahaja tetapi berlandaskan prinsip permulaan, perkembangan, kemuncak dan peleraian (4 tahap penceritaan).
* keragaman sesuatu plot cerita bergantung kepada kesediaan pengarang memanipulasi variasi teknik plot.

Teknik Plot :
* cara pengarang mengembangkan plot cerita supaya menjadi menarik

CONTOH DALAM BAB SATU :

Teknik Imbas Kembali :
* mengenang semula mengenai sesuatu yang berlaku pada masa lalu

- digunakan dengan berkesan oleh pengarang
- memperkenalkan watak dan perwatakan watak utama dan watak sampingan

** watak utama : "Dia" - digambarkan sebagai anak seorang tentera
- tragedi yang dilalui :
1) ayahnya meninggal dunia dalam kemalangan di Lebuh raya Karak
2) ibunya, Fatimah berkahwin dengan Harun, duda (mandur di ladang kelapa sawit
3) ibunya mati dalam kebakaran akibat angkara Harun yang mengamuk kerana tidak mendapat wang atau rantai milik Fatimah

** watak sampingan : Harun - digambarkan seorang suami yang tidak bertanggungjawab dan mengikis harta peninggalan suami Fatimah

# hal ini bermakna teknik imbas kemabli dimanipulasi sebagai satu cara untuk memperkenalkan watak dan perwatakan watak utama serta watak sampingan.

- digunakan untuk menyimpul permulaan cerita

Begitulah kenangan yang selalu datang ke otaknya. Tidak pernah diinginkan kenangan itu, kejadian yang amat mengerikan sehingga dia seolah-olah masih terpengaruh dengan musibah itu. Namun, ketika bersendirian, seperti kebiasaannya di tepi sungai itu, ingatan pahit itu akan datang sendiri. Datang dan datang...(m.s. 12 dan 13)

TUGASAN 1 :
Bincangkan bersama rakan anda dalam kumpulan kecil tentang teknik-teknik yang digunakan oleh pengarang dalam setiap bab novel SDL. Pada akhir sesi pengajaran, bentangkan hasil perbincangan kumpulan kecil anda di hadapan kelas.

TUGASAN 2 :
a) Terdapat pelbagai kepincangan dalam masyarakat yang dogambarkan oleh pengarang dalam novel.
Berdasarkan novel yang anda kaji di sekolah, nyatakan dua contoh kepincangan masyarakat
yang terdapat dalam novel tersebut. (7 markah)

b) Dalam novel yang dikaji di sekolah, pengarang banyak mengetengahkan persoalan untuk
dianalisis oleh pembaca.
Berdasakan novel yang dikaji nyatakan tiga persoalan ketabahan. (8 markah)

Wednesday, April 20, 2011

Analisis Soalan Novel SPM Nov. 2001 - Jun 2010

SPM (Nov) ‘01
(a) Pada pendapat anda, wajarkah pengarang mengakhiri cerita seperti yang terdapat dalam novel yang anda pelajari? Berikan ulasan anda. [7m]
(b) Huraikan empat persoalan yang terdapat dalam novel yang telah anda pelajari itu. [8m]

SPM (Jun) ‘02
(a) Tulis sinopsis novel yang telah anda pelajari. [7m]
(b) Huraikan empat nilai murni yang terdapat dalam novel yang telah anda pelajari itu. [8m]

SPM (Nov) ‘02
(a) Jelaskan tema novel yang telah anda pelajari. [7m]
(b) Huraikan latar masyarakat dalam novel yang telah anda pelajari. [8m]

SPM (Jun) ‘03
(a) Plot merupakan aspek penting dalam sesebuah novel.
Berdasarkan novel yang telah anda pelajari, jelaskan klimaks novel tersebut dan peristiwa- peristiwa yang membawa kepada kesudahan cerita. [7m]
(b) Huraikan empat latar tempat berdasarkan novel yang telah anda pelajari. [8m]

SPM (Nov) ‘03
(a) Kegigihan merupakan salah satu persoalan yang terdapat dalam novel yang anda pelajari. Buktikan pernyataan tersebut. [7m]
(b) Huraikan watak utama novel yang telah anda pelajari. [8m]

SPM (Jun) ‘04
(a) Watak utama sesebuah novel sering dikaitkan dengan pelbagai cabaran. Berdasarkan novel
yang telah anda pelajari, huraikan cabaran- cabaran yang dihadapi oleh watak tersebut. [7m]
(b) Huraikan empat pengajaran daripada novel yang anda pelajari itu. [8m]

SPM (Nov) ‘04
(a) Huraikan tiga nilai kasih sayang yang terdapat dalam novel yang anda kaji. [7m]
(b) Konflik merupakan perkara yang menarik dalam sesebuah cerita. Berdasarkan novel yang anda baca, jelaskan cara watak utama menyelesaikan konflik yang dihadapi. [8m]

SPM (Jun) ‘05
(a) Watak sampingan turut memainkan peranan penting dalam sesebuah novel.
Berdasarkan novel yang telah anda pelajari, huraikan perwatakan satu daripada watak
sampingan tersebut. [7m]
(b) Pengarang banyak memberikan teladan kepada pembaca melalui peristiwa-peristiwa yang dipaparkan dalam novelnya. Jelaskan tiga peristiwa yang dapat anda teladani berdasarkan novel yang dipelajari. [8m]

SPM (Nov) ‘05
(a) Terdapat pelbagai peristiwa yang dipaparkan dalam sesebuah novel.
Huraikan dua peristiwa paling menarik dalam satu novel yang telah anda pelajari.
Mengapakah anda berpendapat demikian? [7m]
(b) Berdasarkan dua novel yang anda pelajari, bandingkan satu latar tempat dalam setiap novel itu. [8m]

SPM (Jun) ‘06
(a) Pertentangan antara watak banyak terdapat dalam sesebuah novel. Huraikan dua peristiwa yang menunjukkan pertentangan antara watak dalam sebuah novel yang anda kaji. [7m]
(b) Berdasarkan dua buah novel yang telah anda kaji, jelaskan dua nilai kemasyarakatan daripada setiap novel tersebut. [8m]

SPM (Nov) ‘06
(a) Huraikan pengajaran yang terdapat dalam sebuah novel yang anda telah kaji. [7m]
(b) Berdasarkan dua buah novel yang anda telah kaji, jelaskan satu persoalan daripada setiap novel tersebut. [8m]

SPM (Jun) ‘07
(a) Nilai setia kawan sering dipaparkan dalam sesebuah novel.
Huraikan dua nilai setia kawan dalam sebuah novel yang anda pelajari. [7m]
(b) Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan tema dalam setiap novel itu. [8m]

SPM (Nov) ‘07
(a) Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan dua peristiwa yang dapat dikaitkan dengan persoalan maruah. [7m]
(b) Berdasarkan dua buah novel yang telah anda pelajari, huraikan cara watak utama setiap novel menyelesaikan satu konflik yang dihadapinya. [8m]

SPM (Jun) ‘08
(a) Pemilihan tajuk sesebuah novel dapat dikaitkan dengan isi kandungan novel tersebut. Buktikan pernyataan di atas berdasarkan sebuah novel yang telah anda kaji. [7m]
(b) Berdasarkan dua buah novel yang telah anda kaji, berikan tiga pengajaran yang terdapat dalam setiap novel. [8m]

SPM (Nov) ‘08
(a) Bahagian permulaan sebuah novel memainkan peranan yang penting kepada pembaca untuk
meneruskan pembacaan. Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan dua sebab bahagian permulaan novel itu menarik minat anda. [7m]
(b) Bandingkan, iaitu dari segi persamaan dan perbezaan, satu latar masyarakat dalam dua buah novel yang anda pelajari. [8m]

SPM (Jun) ‘09
(a) Sesebuah novel dapat menimbulkan pelbagai kesan terhadap perasaan pembaca. Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan dua peristiwa yang meninggalkan kesan terhadap perasaan anda. [7m]
(b) Berdasarkan dua buah novel yang telah anda kaji, huraikan satu latar masa dalam setiap novel. [8m]

SPM (Nov) ‘09
(a) Ketabahan watak utama dalam sesebuah novel membolehkannya memperoleh kejayaan.
Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, huraikan dua contoh yang dapat membuktikan
pernyataan di atas. [7m]
(b) Berdasarkan dua buah novel yang telah anda kaji, jelaskan satu contoh nilai kasih sayang yang terdapat dalam setiap novel . [8m]

SPM (Jun) ‘10
(a) Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan dua peristiwa yang menunjukkan
kepincangan yang berlaku dalam masyarakat. [7m]
(b) Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan satu latar masyarakat dalam setiap novel. [8m]

Saturday, February 5, 2011

SINOPSIS :

BAB 1 : Suratan Yang Perlu Kuterima

Bujei banyak menghabiskan masanya di tebing sungai setiap hari kerana tidak mempunyai tuntutan hidup yang menentu. Orang kampung menganggapnya sebagai kurang siuman, bodoh dan tiada haluan hidup. Bujei selau teringat akan arwah bapanya yang bekerja sebagai tentera meninggal dalam kemalangan jalan raya di Lebuh Raya Karak. Ibunya kemudian berkahwin dengan Harun yang bekerja sebagai mandur di ladang kelapa sawit. Harun sebenarnya mempunyai niat untuk mengikis harta Fatimah hasil sepencariannya dengan aruah suami. Lantaran itulah dia selalu menzalimi Fatimah dan Bujei hingga berlaku tragedi kebakaran yang meragut nyawa ibunya. Bagaimanapun Harun telah memfitnah kejadian tersebut angkara Bujei.

BAB 2 :Inilah dunia CiptaanNya

Sidang Saman yang selalu melalui jambatan di kampung itu menyuruh Bujei agar naik dari sungai dan pulang ke rumah. Bujei selalu mendengar kata Sidang Saman. Selepas menukar pakaian yang basah dia makan pisang dan berangan-angan menjadi seorang yang kaya dan berjaya serta mengahwini Same'ah anak Sidang Saman. Keesokkan harinya, dia meneruskan rutin hidupnya seperti biasa denga memungut susu getah. Bujei akan menunggu siapa sahaja yang melintasi persimpangan jalan yang pergi menoreh getah tetapi pagi itu tiada siapa yang lalu di situ. Bujei tertidur hingga terdengar suara sekumpulan pelajar balik dari sekolah lalu meminta makan dan minum tetapi hampa. Dia juga kecewa kerana tiada seorangpun mempelawanya makan ketika pergi ke warung Pak Sulong.


BAB 3 :Masih Ada Yang Simpati

Same'ah dan Adila (sepupunya) yang dalam perjalanan ke pekan terserempak dengan Bujei yang tertidur di kaki lima. Adila amat simpati dengan Bujei dan berazam membantunya suatu hari nanti. Sejak kedatangannya ke kampung itu dua bulan lalu menimbulkan tanda tanya kepada Same'ah akan niat sepupunya sanggup tinggal lama di kampung tetapi dia tiada berkesempatan untuk bertanya. Bagaimanapun dia bersyukur kerana kehadiran Adila dapat membantunya membuat persiapan perkahwinannya. Same'ah teringat peristiwa ketika Adila baru datang ke kampung ketakutan dan berselindung di sebaliknya ketika terserempak dengan Bujei yang berlumuran lumpur dan bajunya basah kuyup.

Monday, January 24, 2011

TUGASAN 1

Baca novel Sutera Dalam Lukisan, kemudian tulis sinopsis mengikut bab.Panjang sinopsis anda mestilah tidak lebih 100 patah kata.

Tarikh akhir menyiapkan tugasan 20 Februari 2011.

Monday, November 8, 2010

SELAMAT DATANG

Jemput berkunjung ke lamntuk an blog ini. Semoga anda memperoleh maklumat yang dicari dalam laman blog berkongsep perkongsian maklumat untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Laman ini menempat dan membekalkan kepada anda bahan-bahan berkait dengan novel Sutera Dalam Lukisan yang dijadikan teks baharu KOMSAS 2011 bagi pelajar-pelajar Tingkatan 5.

Selamat belajar.

Moderator